iCOV, infobox voor Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van diverse overheidsorganisaties en toezichthouders die datagedreven rapportages samenstelt. Deze rapportages helpen de partners bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude.

Samenwerkingsverband

De infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Rijksrecherche, de Financial Intelligence Unit, bijzondere opsporingsinstanties van ILT, NVWA en ISZW. Daarnaast nemen de toezichthouders De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt en het Commissariaat voor de Media deel.

Doelen

iCOV stelt rapportages samen op basis van data. Met deze rapportages kunnen de samenwerkende partijen crimineel geld traceren, witwassen bestrijden, belastingontduiking tegengaan of vroegtijdig ingrijpen bij misstanden op financieel gebied. Ook dragen de rapportages van iCOV bij aan het houden van efficiënt markttoezicht. Op die manier vloeit geld dat de samenleving toebehoort niet weg richting bijvoorbeeld belastingparadijzen.

Rapportages

De partners in het samenwerkingsverband vragen bij iCOV rapportages aan die hen helpen in het dagelijks werk. Denk hierbij aan een rapportage die inzichten geeft in de vermogen- en inkomenscomponenten van een of meer personen of bedrijven. Of een rapportage die het netwerk van een of meer personen laat zien. iCOV kan alleen rapportages samenstellen op verzoek van een van de partners. Dit gebeurt bovendien onder strikte juridische voorwaarden.

Jaarverslag 2018

Meer weten over de activiteiten van iCOV in 2018? Download dan het Jaarverslag

Klik hier

'Boeven vangen volgens de regels'

Gees Grootscholten (hoofd iCOV) is recent geïnterviewd door het magazine Secondant, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In dat artikel gaat ze in op haar beweegredenen en wat ze met iCOV wil bereiken.

Lees meer

Ondermijning

Ondermijning -invloed van criminelen op de reguliere maatschappij- is een steeds groter wordend probleem. Door criminelen hun broodwinning, en daarmee hun leefstijl en status, af te pakken neemt hun invloed af. Dat kan er weer voor zorgen dat het vertrouwen van burgers in ons economisch en politiek stelsel wordt hersteld, of niet verder wordt aangetast. Politie, justitie, gemeentes, de Belastingdienst en vele andere instanties werken al sinds jaar en dag samen om Ondermijning aan te pakken. Recent heeft het ministerie van J&V 100 miljoen euro uitgetrokken om de strijd met deze serieuze bedreiging van de samenleving aan te gaan.

Witwassen via vastgoed

Een van de meest voorkomende manieren om geld wit te wassen, is via de handel en het bezit van vastgoed. Vaak vindt eerst versluiering van de herkomst van het geld plaats. Er wordt bijvoorbeeld een bedrijf opgericht op de Britse Maagdeneilanden, waarna dit bedrijf geld 'leent' aan iemand in Nederland om de panden mee aan te kopen. Maar ook een zogenaamde A-B-C-transactie komt veel voor. Daarbij wordt een pand binnen korte tijd - vaak binnen één dag - tweemaal verkocht en vinden er grote waardesprongen plaats. iCOV levert rapportages die laten zien in welk geografisch gebied (in Nederland) er risico-indicatoren voor witwassen via vastgoed

Zwart geld

Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Iedereen heeft het recht om legale wegen te bewandelen om zo min mogelijk belasting te betalen. Maar bewust de regels overtreden om minder belasting te betalen, is strafbaar. Helemaal als dit vermogen is opgebouwd met criminele activiteiten. De bestrijding van belastingontduiking is dan ook permanent een speerpunt van de Belastingdienst. iCOV helpt daarbij met rapportages die inzichten geven in 'verborgen' geldstromen of andere vermogenscomponenten. Met deze rapportages in de hand kan de Belastingdienst alsnog de misgelopen vorderingen innen.

iCOV in het kort

Meer weten over iCOV? En vijf minuten tijd over? Klik dan op onderstaande link voor een animatievideo over de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

Klik hier voor de video

In de praktijk

IN DE PRAKTIJK

iCOV in de rechtspraak

Lees meer
IN DE PRAKTIJK

Sushi-keten in de knoei

Lees meer
IN DE PRAKTIJK

Wordt hier geld witgewassen?

Lees meer
IN DE PRAKTIJK

Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen

Lees meer
IN DE PRAKTIJK

10 jaar voor Brabantse drugsbende

Een drugsbende uit Brabant is recent veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. iCOV heeft op diverse manieren bijgedragen aan het onderzoek, de opsporing en de dag dat de politie de bende overmeesterde.

"ICOV is een mooi voorbeeld van samenwerking met externe partijen en de toepassing van data-analyse rekening houdend met privacyvereisten."

DG Jaap Uijlenbroek (Belastingdienst)

"We zijn blij met iCOV: het heeft veel toegevoegde waarde in ons vakgebied. We kunnen mede dankzij de infobox sneller en efficiënter werken."

Rechercheur Financiële Opsporing