iCov

iCOV IN HET KORT

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. 

Play Video

Actueel

Eerste Kamer neemt WGS aan

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 juni ingestemd met de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). De WGS biedt een juridisch kader waar iCOV al een lange tijd naar...

Koninklijke Marechaussee treedt toe tot iCOV

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is op 9 februari toegetreden tot iCOV. Dat heeft de Staatscourant bekend gemaakt. iCOV verwelkomt de KMar als nieuw lid van het samenwerkingsverband.

Jubileum podcasts

iCOV heeft vanwege haar 10-jarig bestaan een jubileumpodcastserie gemaakt. In deze serie ontvangen we gasten die belangrijk zijn voor iCOV. We blikken terug op de afgelopen 10 jaar, maar...

Thema's

Ondermijning

Ondermijning – invloed van criminelen op de reguliere maatschappij – is een steeds groter wordend probleem. iCOV levert financiële rapportages in onderzoeken naar criminele netwerken die zich hier schuldig aan lijken te maken. Door deze criminelen hun broodwinning, en daarmee hun leefstijl en status, af te pakken neemt hun invloed af. Dat kan er weer voor zorgen dat het vertrouwen van burgers in ons economisch en politiek stelsel wordt hersteld, of niet verder wordt aangetast. 

Witwassen

Witwassen is een continu proces: crimineel geld of zwart geld stroomt de reguliere economie in op talloze manieren. Bijvoorbeeld door vastgoed aan te kopen of door met bedrijfsomzetten te frauderen. Een essentieel onderdeel hierbij is versluiering van de herkomst van het geld. Er wordt bijvoorbeeld een bedrijf opgericht op de Britse Maagdeneilanden waarvan geld wordt ‘geleend’. Maar ook een zogenaamde A-B-C-transactie komt veel voor. iCOV levert rapportages die inzicht geven in de herkomst van het geld of welke risico-indicatoren voor witwassen via vastgoed te benoemen zijn in een bepaald geografisch gebied.

Marktverstoring

Onderling prijsafspraken maken is verboden omdat hiermee een eerlijke marktwerking wordt verstoord. Ook belangenverstrengeling tussen verschillende branches of beroepsbeoefenaars is niet toegestaan. Toezichthouders moeten in de gaten houden dat de markt zo eerlijk en transparant mogelijk kan opereren. Ook houden ze in de gaten dat ‘fout’ geld niet wordt gebruikt voor de financiering van bedrijven. Met rapportages van iCOV in de hand kunnen toezichthouders als DNB of ACM interventies doen of boetes uitdelen als regels worden overtreden.

In de praktijk

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze...

6 miljoen verstopt in bed

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd...

Veelgestelde vragen

iCOV is een samenwerkingsverband tussen de Politie, Rijksrecherche, Belastingdienst, Douane, FIOD, Toeslagen, FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), CJIB en bijzondere opsporingsdiensten van ILT, NLA en NVWA. Daarnaast nemen de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deel.

iCOV heeft een aantal rapportages die ze onder strikte juridische voorwaarden kan verstrekken. Deze rapportages tonen informatie over de financiële positie van een persoon of bedrijf of leggen de relaties tussen verschillende personen of bedrijven bloot. Deze rapportages worden samengesteld met als doel crimineel vermogen te traceren of belastingontduiking tegen te gaan. Ook maakt een rapportage het mogelijk om te interveniëren, bijvoorbeeld door beleid te maken om belastingontduiking te dwarsbomen.

Nee dat mag niet. Allereerst kunnen alleen rapportages worden aangevraagd door medewerkers van de partijen die deelnemen aan iCOV. Ten tweede is er een speciale bevoegdheid nodig om een rapportage te mogen aanvragen. Deze bevoegdheid kan alleen worden verleend door een leidinggevende binnen de eigen organisatie. Daarnaast is het voor opsporingsinstanties noodzakelijk om een vordering van de officier van justitie bij te voegen bij het verzoek tot informatie.

De rapportages worden samengesteld op basis van informatie die de partners voor het samenwerkingsverband klaar hebben gezet. Denk hierbij aan gegevens over inkomen, vastgoedbezit, omzet- en winstgegevens of andere vermogenscomponenten. Maar ook bijvoorbeeld politie-informatie. Deze gegevens kunnen alleen worden verstrekt als de aanvraag op de juiste juridische gronden is gedaan. iCOV toetst dit doorlopend.

Vanzelfsprekend. De AVG is immers van toepassing op alle Europese organisaties die data verwerken. Omdat iCOV een samenwerkingsverband is waarvan ook politie en justitie ook deel uitmaken, is de toepassing van de AVG wel complex. Voor deze organisaties geldt namelijk ook de Richtlijn Opsporing en Vervolging die betrekking heeft op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dit betekent dat onder strikte voorwaarden andere normen gelden voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat dit een opsporingsbelang dient. Dat laat onverlet dat iCOV voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor het Privacy Statement.

iCOV gebruikt alleen technische cookies om websiteverkeer te kunnen analyseren. Daarvoor wordt Google Analytics geanonimiseerd gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst afgesloten. De laatste cijfers van het IP-adres worden gemaskeerd, waardoor uw locatie niet is te achterhalen. Gegevens delen is uitgezet. Er wordt géén gebruik gemaakt word van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.