iRVI, iRR & iRT

iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI)

De iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI) biedt een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een persoon of bedrijf. Hierin staan onder meer adresgegevens, namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomen, toeslagen en banktegoeden. Maar ook de eventuele bedrijfsomzet en -winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, hypotheken, het bezit van vastgoed en auto’s. Kortom, een totaaloverzicht van de financiële situatie van een persoon of bedrijf.

iCOV Rapportage Relaties (iRR)

Dit is een overzicht van de formele relaties rondom een persoon of bedrijf, ook wel relatiescan genoemd. In deze rapportage komen de eerstelijns familieleden in beeld, maar ook (ex-)partners en mensen waarmee de persoon een zakelijke relatie heeft, bijvoorbeeld werkgevers en andere recente arbeidsrelaties. Ook andere zakelijke relaties, zoals bestuursfuncties of aandeelhouderschappen, kunnen in beeld komen. iCOV laat in de iRR de directe omgeving zien. Als het voor het onderzoek noodzakelijk is, kan ook de periferie van een persoon worden geanalyseerd. Denk hierbij aan de vennoot in een BV én de huwelijkspartner van de vennoot. Het is ook mogelijk om een relatienetwerk van meerdere personen in één iRR te tonen. Op die manier wordt de onderlinge samenhang tussen die verschillende personen zichtbaar. Dit biedt mogelijk aanwijzingen voor aanvullend onderzoek of zelfs al zicht op de modus operandus.

iCOV Rapportage Thema's (iRT)

De iCOV Rapportage Thema’s wordt momenteel, i.v.m. een juridische herijking, niet geleverd.