Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam. 

De Belastingdienst kreeg maar geen grip op een ondernemersfamilie uit de Randstad. De belastingvorderingen liepen in de miljoenen, maar die konden niet worden voldaan omdat de familie op papier geen geld of vermogen meer had. De Belastingdienst vroeg iCOV de familie eens te onderzoeken.

‘Deze familie leek van de lucht en de liefde te leven’, vertelt de coördinator Productie van iCOV. ‘En dat terwijl ze er toch een behoorlijk luxe levensstijl op na hielden. Dat kan natuurlijk niet kloppen. Ergens moest vermogen vandaan komen, maar niemand zag waar.’

Een rapportage van iCOV bood duidelijkheid. ‘iCOV heeft de mogelijkheid meerdere bronnen met elkaar te combineren, ook historische bronnen. We hebben onder meer de gegevens van de Kamer van Koophandel en de Verdachte Transacties afkomstig van de Financial Intelligence Unit (FIU) naast elkaar gelegd. Hierdoor kwam aan het licht dat deze familie gebruik maakte van rekeningen van een Vennootschap onder Firma die niet meer bestond. De Kamer van Koophandel heeft destijds deze VOF afgesloten, maar bij de bank was dat door een administratieve fout niet bekend. Zo kon rekening dus blijven doorlopen buiten het zicht van de instanties.’

De Belastingdienst heeft op basis van aansprakelijkheidstelling een groot deel van de openstaande vorderingen kunnen innen. Uiteindelijk zijn er tonnen terug de schatkist in gestroomd.’