iCov

ORGANISATIE

iCOV bestaat uit vijftien samenwerkende overheidsinstanties en toezichthouders. De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Alle deelnemende organisaties leveren mensen en middelen aan het samenwerkingsverband.

Organisatie

Opdrachtgevers

De samenwerkende opdrachtgevers van iCOV komen drie à vier keer per jaar bijeen om op hoofdlijnen de plannen voor iCOV te bespreken. Het Opdrachtgeversoverleg (OGO) bestaat uit bestuurders van de samenwerkende partners, waaronder een lid van het College van Procureurs-Generaal van het OM, een korpschef van de Nationale Politie, de directeur MKB van de Belastingdienst, de directeur van de FIOD en de directeur van de Autoriteit Consument en Markt. 

Raad van Advies en Rechtmatigheidscommissie

Voorafgaand aan het OGO komt een Raad van Advies bijeen. De raad adviseert iCOV en de leden van het Opdrachtgeversoverleg over de te volgen strategie en de uitvoering van projecten. De leden van de Raad van Advies komen uit de hoogste regionen van de deelnemende organisaties. Daarnaast komt maandelijks een Rechtmatigheidscommissie bijeen, bestaande uit (privacy-)juristen van de partners in iCOV. De Rechtmatigheidscommissie beoordeelt onder meer de rechtmatigheid van de toevoeging van nieuwe bronnen en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Innovatie & Wetenschap

iCOV doet ook wetenschappelijk onderzoek of datascience-projecten. De uitkomsten van deze onderzoeken dragen bij aan een strategisch inzicht in een bepaalde problematiek. Denk hierbij aan een onderzoek naar faillissementsfraude of criminele geldstromen door Nederland. Deze onderzoeken zijn anoniem van aard. iCOV kan deze onderzoeken alleen uitvoeren in opdracht van de partners. De Raad van Advies adviseert op hoofdlijnen over de aanpak. De Rechmatigheidscommissie adviseert over het gebruik van data.

Oprichting en Convenant

iCOV is in het leven geroepen na een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2013. Het idee was om tot een datagedreven organisatie te komen die bijdraagt aan de bestrijding van witwassen en belastingontduiking. Van de oprichting is melding gemaakt in de Staatscourant. Sindsdien is het aantal partijen uitgebreid met onder meer de opsporingsdiensten van ILT, NVWA en NLA, Financial Intelligence Unit (FIU), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In 2019 is een aangepast convenant en bijbehorende protocollen opgenomen in de Staatscourant. Klik hier voor het convenant in het Staatscourant.

Wet- en regelgeving

iCOV is een samenwerkingsverband. Dit betekent dat de deelnemende organisaties informatie toegankelijk maken voor de doelen waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht. iCOV is dan ook 100% vraaggestuurd. Onder strikte juridische voorwaarden stelt iCOV rapportages samen, vóór en dóór de partners in het samenwerkingsverband. De juridische basis van iCOV is gelegen in de specifieke wet- en regelgeving die geldt voor iedere partner van het samenwerkingsverband. Dus denk hierbij aan wetten en regels voor opsporingsinstanties, de fiscus en toezichthouders.

iCOV en de AVG

Vanzelfsprekend voldoet het samenwerkingsverband aan de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG-richtlijnen zijn opgenomen in protocollen en documentatie. Maar de AVG speelt ook een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk van iCOV. De organisaties dragen tenslotte een bijzondere verantwoordelijkheid voor veilig beheer, gebruik en verwerking van informatie. Hoe dat tot in detail is geregeld, staat opgenomen in het Privacy Statement