Werkwijze

Opsporing

Een opsporingsteam kan voor strafrechtelijke onderzoeken rapportages aanvragen via een beveiligd portaal. Deze rapportages bieden inzicht in de vermogenscomponenten van verdacht(en), of leggen de onderlinge relaties bloot. Om fiscale data te mogen inzien is het noodzakelijk om een vordering van de officier van justitie te overleggen.

Inning

Inspecteurs en invorderaars van de Belastingdienst mogen vanwege hun wettelijke taak rapportages bij iCOV aanvragen. Hierdoor krijgen zij snel een geactualiseerd en compleet overzicht van vermogenscomponenten van personen of bedrijven en – indien relevant - een overzicht van formele relaties hieromheen.

Toezicht

Rapportages van iCOV kunnen ook van dienst zijn bij het houden van (markt-)toezicht. Bijvoorbeeld om in de gaten te houden of organisaties geen kartelafspraken maken, of de financiële sector vrij te houden van ondoorzichtige partijen.

iCOV Rapportages

iCOV verstrekt rapportages aan organisaties binnen het samenwerkingsverband. Het gaat om drie verschillende soorten rapportages: de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI), de iCOV Rapportage Relaties (iRR) en de iCOV Rapportage Thema (iRT). Dit zijn datagedreven producten die alleen onder strikte juridische voorwaarden mogen worden versterkt.

Lees meer over de rapportages

Hoe werkt het?

iCOV verstrekt alleen rapportages op aanvraag. Deze aanvraag kan iCOV in behandeling nemen als aan alle juridische vereisten wordt voldaan. In het geval van een aanvraag voor bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek dient een vordering van de officier van justitie te worden bijgevoegd. Een aanvraag kan worden ingediend via het Portaal van iCOV, dat toegankelijk is via een geautoriseerd account.

Wie mag een aanvraag doen?

Een rapportage aanvragen bij iCOV is alleen toegestaan voor mensen die hiervoor een bevoegdheid hebben vanwege de wettelijke taak die zij uitvoeren. Dit gaat om mensen die werken in de opsporing, toezicht of belastinginvordering. Afhankelijk van de taak en het type onderzoek, is meer of minder informatie zichtbaar. Er zijn immers wettelijke beperkingen op welke gegevens, in welke onderzoeksfase en voor welke overheidstaak zichtbaar mogen zijn. Hiervoor heeft iCOV Rechtmatigheidsbeoordelingen op laten stellen door privacyjuristen van de deelnemende organisaties.