WERKWIJZE

iCOV verstrekt intelligence rapportages aan organisaties binnen het samenwerkingsverband. Dit gebeurt uiteraard onder strenge juridische voorwaarden. Alleen mensen met een speciale bevoegdheid kunnen de rapportages aanvragen.

Werkwijze

Opsporing

Een opsporingsteam kan voor strafrechtelijke onderzoeken rapportages aanvragen via een beveiligd portaal. Deze rapportages bieden inzicht in de vermogenscomponenten van verdacht(en), of leggen de onderlinge relaties bloot. Om fiscale data te mogen inzien is het noodzakelijk om een vordering van de officier van justitie te overleggen.

Inning

Inspecteurs en invorderaars van de Belastingdienst mogen vanwege hun wettelijke taak rapportages bij iCOV aanvragen. Hierdoor krijgen zij snel een geactualiseerd en compleet overzicht van vermogenscomponenten van personen of bedrijven en – indien relevant – een overzicht van formele relaties hieromheen.  

Toezicht

Rapportages van iCOV kunnen ook van dienst zijn bij het houden van (markt-)toezicht. Bijvoorbeeld om in de gaten te houden of organisaties geen kartelafspraken maken, of de financiële sector vrij te houden van ondoorzichtige partijen.


Samenwerking

De deelnemende organisaties in het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat iCOV nauw aansluit bij hun verschillende taken, bijvoorbeeld de bestrijding van witwassen en ondermijnende criminaliteit. Dit betekent dat iCOV bijdraagt aan onder meer onderzoeken van de Politie of Belastingdienst door datagedreven rapportages te leveren. Hierbij gaat het om operationele en tactische samenwerking. De samenwerking kan ook strategischer van aard zijn, waarbij een bepaalde problematiek als geheel in kaart wordt gebracht.

iCOV Rapportages

iCOV verstrekt rapportages aan organisaties binnen het samenwerkingsverband. Het gaat om verschillende soorten rapportages: de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI), de iCOV Rapportage Relaties (iRR) en de iCOV Rapportage Thema (iRT). Deze rapportages mogen alleen onder strikte juridische voorwaarden worden versterkt. De rapportages worden onder meer gebruikt als sturingsinformatie in (opsporings)onderzoeken, maar ook om beleid te maken waarmee de overheid onder meer witwassen, fraude en ondermijnende criminaliteit tegengaat.

iRVI, IRR en iRT

De iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI) biedt een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een persoon of bedrijf. Hierin staan onder meer adresgegevens, namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomen, toeslagen en banktegoeden. Maar ook de eventuele bedrijfsomzet en -winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, …