Werkwijze

Opsporing

Wie werkzaam is in de opsporing kan voor diverse onderzoeken rapportages aanvragen via het Portaal. Deze rapportages bieden dan inzicht in de vermogenscomponenten van een of meer verdachten of leggen de onderlinge relaties bloot tussen verdachten en zijn overige netwerk. Wel is het vaak noodzakelijk om een vordering van de officier van justitie te overleggen (een 126 nd of ne) om fiscale data te kunnen ontsluiten. Deze procedure is niet anders dan wanneer een opsporingsambtenaar rechtstreeks bij de Belastingdienst informatie opvraagt voor een onderzoek.

Inning

Voor inspecteurs en invorderaars van de Belastingdienst geldt dat zij op basis van de uitvoering van hun wettelijke taak rapportages bij iCOV kunnen aanvragen. Hierdoor krijgen zij snel een geactualiseerd en compleet overzicht van vermogenscomponenten van een of meer personen of bedrijven. Ook kunnen zij aan de hand van een zogenaamde relatiescan een analyse (laten) uitvoeren over relevante personen in het netwerk van een of meer personen of rechtspersonen. Deze relevante personen zijn bijvoorbeeld gebruikt voor belastingontduiking of witwassen.

Toezicht

In het kader van (markt-)toezicht kunnen rapportages van iCOV ook van dienst zijn. Bijvoorbeeld om in de gaten te houden of er geen partijen actief worden op het financiƫle domein die een zuivere marktwerking vertroebelen. Hiervoor kunnen rapportages worden samengesteld die ook fiscale informatie bevatten. Daarnaast kunnen daaraan zogenaamde basisregistraties (zoals gegevens uit het Handelsregister of het Kadaster) worden toegevoegd.

Hoe werkt het?

iCOV verstrekt alleen rapportages op aanvraag. Deze aanvraag kan iCOV in behandeling nemen als aan alle juridische vereisten wordt voldaan. In het geval van een aanvraag voor bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek dient een vordering van de officier van justitie te worden bijgevoegd. Een aanvraag kan worden ingediend via het Portaal van iCOV, dat toegankelijk is via een geautoriseerd account.

Wie mag een aanvraag doen?

Een rapportage aanvragen bij iCOV is alleen toegestaan voor mensen die hiervoor een bevoegdheid hebben, vanwege de wettelijke taak die zij uitvoeren. Dit gaat om mensen die werken in de opsporing, toezicht of belastinginvordering. Afhankelijk van de taak en het type onderzoek, is meer of minder informatie zichtbaar. Er zijn immers wettelijke beperkingen op welke gegevens, in welke onderzoeksfase en voor welke overheidstaak zichtbaar mogen zijn. Hiervoor heeft iCOV Rechtmatigheidsbeoordelingen op laten stellen door privacyjuristen van de deelnemende organisaties.