iCov

Eerste Kamer neemt Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden aan

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 juni ingestemd met de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. De WGS biedt een juridisch kader waar iCOV al een lange tijd naar heeft uitgekeken. Naar verwachting treedt de WGS begin 2025 in werking.

De WGS versterkt de juridische basis onder de uitwisseling van informatie en het verwerken van gegevens binnen samenwerkingsverbanden voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en georganiseerde criminaliteit. Naast iCOV geldt de WGS vooralsnog alleen voor het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s).

Grotere slagkracht

De WGS regelt dat iCOV en de andere samenwerkingsverbanden gegevens – onder strenge en heldere juridische voorwaarden – sneller en effectiever kunnen delen. Dit zorgt voor een grotere slagkracht in de opsporing, handhaving, het toezicht, de inning van overheidsvorderingen en rondom de directe zorg en veiligheid van burgers. Tot nu toe was de aanpak daarvan vaak te verdeeld omdat voor overheidsorganisaties – ook als zij binnen samenwerkingsverbanden opereerden – onder de bestaande regelgeving onduidelijk was welke informatie zij onder welke voorwaarden mochten delen.

Stevige waarborgen

Met de toegenomen mogelijkheden tot gegevensdeling brengt de WGS ook een groot aantal stevige en heldere voorwaarden en waarborgen voor zorgvuldige gegevensverwerking met zich mee. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (BGS).

Zie ook: Stand van zaken invoering WGS.