‘Ik krijg hier veel vrijheid’

Nora loopt stage bij iCOV. Haar collega’s hebben vertrouwen in haar kennis en kunde, daardoor krijgt ze veel ruimte voor haar eigen ideeën en initiatieven.

“Ik ben stagiair bij het team Innovatie & Wetenschap. Ik doe juridisch, wetenschappelijk en praktisch onderzoek naar hoe de iCOV rapportages verbeterd kunnen worden. Vaak komt er een specifieke vraag vanuit één van onze samenwerkingspartners over een bepaald onderwerp dat zij willen onderzoeken met iCOV-data. Er zitten veel verschillende aspecten aan mijn werk bij iCOV. Er komt vaak wetenschappelijke literatuur bij kijken, maar ook relevante wet- en regelgeving, databeschikking/ICT, rechtmatigheid van data-bevraging, etc. Dit betekent dat ik met veel verschillende mensen werk en op verschillende vlakken kennis op doe.”

Verbinding met praktijk

“Mijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap heb ik afgerond. Aankomend jaar wil ik graag de master Forensische Criminologie in Leiden gaan doen, een studie die aansluit bij mijn interesse in criminaliteit en opsporing. Voordat ik hieraan begin wil ik mijn ervaring op de werkvloer vergroten, vandaar mijn stage bij iCOV. Ik vind iCOV een interessante stageplek, onder meer door de verbinding met de praktijk. Ondanks dat het in mijn onderzoeken vaak om abstracte begrippen en fenomenen draait, is de directe link met de maatschappij duidelijk. Verhalen over ondermijnende criminaliteit, witwassen of belastingfraude lees je dagelijks in het nieuws.”

Eigen initiatieven

“Wat ik bijzonder vind aan mijn stage bij iCOV is dat ik hier veel vrijheid krijg. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Ik hoef me niet eerst te bewijzen en opzichten van collega’s. Vanaf het begin van mijn stage wordt er naar mij geluisterd en mag ik mijn eigen initiatieven ontplooien. Iedereen gaat er gewoon vanuit dat ik het kan en het dus moet proberen. Dat zorgt ervoor dat ik gewoon maar in het diepe spring en op die manier veel ervaring opdoe.’

Disclaimer: wegens privacy redenen zijn er fictieve namen gebruikt