Onderzoek Witwassen in 36 OESO-landen

Een exacte berekening maken van de omvang of het economische effect van witwassen is een hachelijke onderneming. Een van de voornaamste kenmerken van witwassen is verhulling: het gebeurt heimelijk. Hierdoor werken schattingen en aannames door in de methode en het resultaat. Hoogleraar Economie prof. dr. Unger van de Universiteit Utrecht heeft met haar onderzoeksteam (dr. Ferwerda en dhr. Van Saase van de Universiteit Utrecht en prof. Getzner van de Technische Universiteit Wenen) recent een onderzoek afgerond, waarbij via een modelmatige aanpak wordt beoogd tot beter onderbouwde resultaten te komen. Unger heeft dit onderzoek verricht in samenwerking met de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV).

Het onderzoeksteam heeft met geaggregeerde, geanonimiseerde data over Verdachte Transacties van en naar Nederland een generiek en herbruikbaar model ontwikkeld dat de omvang van witwassen in 36 landen behorende tot de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in kaart brengt. Het onderzoeksteam van Unger verdeelt de omvang over drie categorieën:

a) Witwassen van binnenlands verkregen crimineel geld

b) De doorvoer van crimineel geld door een land

c) Witwassen van buitenlands verkregen crimineel geld

De som van a+ b + c = de totale omvang van witwassen in een bepaald land. De uitkomsten van dit onderzoek maakt Prof. dr. Unger bekend op het seminar van iCOV op 12 november jl.

Meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met b.unger@uu.nl