Nederlandse aanpak witwassen positief beoordeeld

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel van uitmaakte.

Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen. Dataorganisaties als iCOV, AMLC, en JustisTRACK vormen naar het oordeel van de FATF een sterk element van het  Nederlandse data-gedreven opsporingsmodel.

De taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als “een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als een van de kernkwaliteiten”. Ook het innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.

Verbeterpunten

Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zeker bij complexe internationale structuren moeten de aangewezen organisaties meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden (de UBO’s) van een bedrijf of organisaties zijn.

Over de FATF

De FATF is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft 39 leden: 37 landen, waaronder Nederland, en twee regionale organisaties (de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten). De FATF heeft onder andere als taak om internationale standaarden vast te stellen ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT standaarden). Daarnaast voert de FATF periodieke evaluaties uit om te zien of haar leden aan de AML/CFT standaarden voldoen en of dit ook resultaten oplevert. Een internationaal team van negen experts heeft de audit in Nederland uitgevoerd.