Seminar infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

Welke ontwikkelingen spelen bij de partners in iCOV op het gebied van data, intelligence en innovatie? Wat betekent dit voor de aanpak van problemen als witwassen of ondermijnende criminaliteit? Welke innovaties zijn nodig op technologisch, juridisch of organisatorisch gebied om in de toekomst complexe vraagstukken het hoofd te bieden? Deze vragen – en nog veel meer – kwamen aan bod op het eerste seminar van de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. 

Er ging speciale aandacht uit naar een onderzoek over witwassen dat recent is afgerond. Dit onderzoek is gedaan door prof. dr. Unger op basis van geaggregeerde, geanonimiseerde data bij iCOV. Op het seminar werden de eerste uitkomsten van het onderzoek naar buiten gebracht.

Verder vond er een debat plaats waaraan onder meer Digna van Boetzelaer van het Landelijk Parket en Peter Noordanus van het Strategisch Beraad Ondermijning aan deelnam.