iCOV Rapportage Vermogen en Inkomsten (iRVI)

Dit een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een persoon of bedrijf. Hierin staan onder meer adresgegevens, namen van mensen die op dit adres zijn ingeschreven, gegevens over inkomen, toeslagen en banktegoeden. Maar ook de eventuele bedrijfsomzet en -winstcijfers, de aandelenportefeuille, leningen, hypotheken, het bezit van vastgoed en auto’s. Kortom, een totaaloverzicht van de financiële situatie van een persoon of bedrijf.

iCOV Rapportage Relaties (iRR)

Dit is een overzicht van de formele relaties rondom een persoon of bedrijf, ook wel relatiescan genoemd. In deze rapportage komen de eerstelijns familieleden in beeld, maar ook (ex-)partners en mensen waarmee de persoon een zakelijke relatie heeft, bijvoorbeeld werkgevers en andere recente arbeidsrelaties. Ook andere zakelijke relaties, zoals bestuursfuncties of aandeelhouderschappen, kunnen in beeld komen. iCOV laat in de iRR de directe omgeving zien. Als het voor het onderzoek noodzakelijk is, kan ook de periferie van een persoon worden geanalyseerd. Denk hierbij aan de vennoot in een BV én de huwelijkspartner van de vennoot. Het is ook mogelijk om een relatienetwerk van meerdere personen in één iRR te tonen. Op die manier wordt de onderlinge samenhang tussen die verschillende personen zichtbaar. Dit biedt mogelijk aanwijzingen voor aanvullend onderzoek of zelfs al zicht op de modus operandus.

iCOV Rapportage Thema (iRT)

De iCOV Rapportage Thema (iRT) toont een ontwikkeling of trend in een bepaalde regio of branche. Een voorbeeld van een iRT is de scan ‘witwassen met vastgoed’. Criminelen blijken zich  actief op de vastgoedmarkt te bewegen om zo hun illegaal verdiend vermogen te gelde te maken in de legale economie. Deze ‘themascan’ biedt aan de hand van kenmerken – hier indicatoren  genoemd – meer zicht op de eigenaren, de financiering en de vastgoedtransacties in een bepaald geografisch gebied. Deze indicatoren zijn vooraf vastgesteld en veelal afkomstig uit specifieke  internationale (anti-witwas)richtlijnen en/of wetenschappelijk onderzoek.  Een indicator is bijvoorbeeld dat een pand binnen één dag tweemaal of meer van eigenaar wisselt. Ook een  eigenaar  die ‘verdachte transacties’ op zijn naam heeft staan is een indicator. Net als vastgoed dat in bezit is van buitenlandse vennootschappen uit bekende belastingparadijzen die bovenaan de lijstjes van risicolanden prijken. In totaal gebruikt iCOV 13 indicatoren die in combinatie met elkaar inzicht kunnen geven in de problematiek van witwassen met vastgoed in een bepaald  gebied. De uitkomsten van de iRT zijn altijd anoniem. Met de inzichten die uit de rapportage naar voren komen kan een aanpak worden geformuleerd om de problematiek te lijf te gaan; er kan bijvoorbeeld beleid worden gemaakt waarmee deze manier van witwassen kan worden gedwarsboomd.