Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV, Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.