iCov

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV, Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Mondkapjesfraude in de kiem gesmoord

Een man en een vrouw uit Dordrecht (beiden 27 jaar) zijn opgepakt omdat ze miljoenen wilden verdienen aan fraude met mondkapjes. Mede door de hulp van iCOV kon het stel worden opgepakt voordat de oplichting had plaatsgevonden.

Grapperhaus op bezoek

Minister Grapperhaus van J&V was woensdag 8 januari jl op werkbezoek bij iCOV. Hij heeft zich onder meer laten informeren over de werkwijze van iCOV. Hierbij is ingezoomd op de mogelijkheden en beperkingen van informatie-uitwisseling.

iCOV in het nieuws

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 12,8 miljard euro witgewassen. Dit blijkt uit een onderzoek van prof. dr. Unger dat de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen heeft gefaciliteerd. Het onderzoek is veelvuldig in het nieuws.

iCOV in het Financieel Dagblad

Hoogleraar Brigitte Unger heeft een interview gegeven aan het Financieel Dagblad in verband met haar onderzoek naar witwassen. In Nederland gaat het hierbij, volgens de onderzoekster, om 12,8 miljard. Dit onderzoek is door iCOV gefaciliteerd.

iCOV Seminar

iCOV organiseerde op 12 november 2019 een seminar bij De Nederlandsche Bank. Dit seminar stondin het teken van ondermijning en innovatie. Het seminar werd geopend door Theo Hofstee, lid van het college van procureurs-generaal en tevens voorzitter van het Opdrachtgeversoverleg iCOV.

Onderzoek met iCOV-data

Prof. Dr. Unger (hoogleraar economie) heeft een onderzoek gedaan naar witwassen met behulp van anonieme datasets van iCOV. Dit onderzoek gaat in op de omvang van witwassen in 36 OESO-landen. Het onderzoek is gepresenteerd op het seminar van iCOV.