'Een iCOV-medewerker herkende de modus operandus'

Via een kassasysteem omzet afromen en dus belasting ontduiken, is een ‘beproefd’ concept bij horeca- en winkelketens. Ook nieuwe kassasystemen, via bijvoorbeeld de iPad, voorkomen deze vorm van fraude niet. Sterker nog: we hebben een grootschalige fraude in Chinese horeca blootgelegd waarbij tussen 2008 en 2014 zo’n € 20 miljoen is weggesluisd.

In dit geval gaat het zelfs om contante verkopen die via het kassasysteem uit de omzet worden gehaald. De reden waarom we een iRR (een zogenaamde relatiescan) hebben aangevraagd, is dat we willen weten hoe ‘de organisatie’ in elkaar steekt. Een iCOV-medewerker, die de rapportage maakte, herkende de werkwijze van de horecaketen en bracht deze in verband met een eerdere zaak. Idem met Chinese horeca… Is er een relatie tussen beide ketens? Er is in ieder geval één overeenkomstige arbeidsrelatie en twee overeenkomstige aandeelhouderrelaties. Dat is informatie die eerder niet zichtbaar is geweest en die wij misschien alleen met langdurig speurwerk boven tafel zouden hebben gekregen. De toegevoegde waarde van zo’n iRR is dus  dat we de structuur van de organisatie bloot krijgen gelegd. En het helpt natuurlijk ook dat er meldingen van de FIU(Financial Intelligence Unit) en politiedata in staan. Nu hebben we het alles veel sneller beschikbaar in één overzicht. De rapportages zorgen er dan ook voor dat we doelmatiger en gecoördineerder kunnen werken. Zelf ben ik wel verbaasd dat een aanvraag bij iCOV niet bij het standaard werkproces van de Fraudeteams van de Belastingdienst hoort. Niet alleen omdat het handig is om zicht te krijgen op de structuur van belastingontduiking. Maar vooral ook omdat een extra controlemechanisme biedt voor de belastinginspecteur: zijn alle betrokkenen en omstandigheden doorgelicht? Een iRR zou wat mij betreft ook standaard moeten worden aangevraagd bij grote ondernemingen en de top 20.000 van het MKB. En Zeer Vermogende Personen natuurlijk, die waarschijnlijk met buitenlandse constructies werken om vermogen buiten beeld van de Belastingdienst te houden. Het is volgens mij de kern van het ‘Informatiegericht Toezicht’; het huidige speerpunt van de Belastingdienst. In deze casus, over de fraude van € 20 miljoen bij Chinese horeca is het onderzoek verder opgeschaald. Want de rapportage heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de structuur achter de frauduleuze organisatie zichtbaar werd. En dat heeft meteen mogelijk gemaakt dat we andere vormen van financiële criminaliteit ook zichtbaar hebben gekregen. In dit geval: witwassen via inkoop in China. Wordt vervolgd dus.” Teamleider MKB Belastingdienst    

Lees ook

IN DE PERS

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV. Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV rapportages worden op verschillende manieren gebruikt in de rechtszaal, veelal in fraude -en witwaszaken. Het OM gebruikt de rapportages ook in ontnemingszaken. Uit de rapportages blijkt vaak dat er bij een crimineel meer ‘te halen’ valt, dan in het in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Lees verder