'In Italië vallen ze van hun stoel'

‘In Italië en Duitsland vallen ze van hun stoel’ Een strategisch adviseur van het Chief Liaison Office van de Belastingdienst is  betrokken bij  de internationale inning en terugvordering van belastingschulden, sociale verzekeringspremies en Toeslagen.  De Europese Unie heeft vastgelegd dat de landen elkaar hierin onderling moeten ondersteunen. Maar tussen theorie en praktijk rust soms een groot verschil. Gelukkig heeft hij een paar troeven in handen, waarmee hij de samenwerking kan bespoedigen en het verschuldigde bedrag effectief kan innen.

“Vermogensstromen zijn nog maar zelden een nationale aangelegenheid. Vrijwel altijd lopen geldstromen via vakantiehuizen, buitenlandse rekeningen of effectenportefeuilles. Iedereen wéét dat, zeker bij de Belastingdienst. Toch had belastinginning of terugvordering in het buitenland tot voor kort nauwelijks prioriteit. Niet op politiek niveau en ook niet op operationeel niveau: want het is zo’n ‘gedoe’ met al die buitenlandse formulieren… Terwijl er binnen de Europese wetgeving is vastgelegd dat landen in de EU elkaar moeten helpen bij het innen of terugvorderen van belastinggelden. Ik heb me recent beziggehouden met gesjoemel met btw van twee vennootschappen in Italië. Volgens de Italiaanse Belastingdienst ging het om een bedrag van 15 miljoen euro. Een van de eerste stappen die ik heb gezet, is een inkomens- en vermogensoverzicht en een relatiescan aanvragen bij iCOV. Het is van belang dat dit aan het begin van het traject plaatsvindt, om te weten waar het geld zit en hoe we kunnen voorkomen dat dit wordt weggesluisd nog voordat wij tot inning of vordering kunnen overgaan. Daarvoor moeten we ook weer weten wie de bestuurders van de vennootschappen zijn en aan welke organisaties ze nog meer gelieerd zijn. Wellicht kunnen we die later nog treffen voor het innen van een restant van de belastingschuld met een fiscale of civiele aansprakelijkheid. Met andere woorden: met de rapportages aanvragen in het begin van het traject kunnen we veel beter onze verdere strategie bepalen. Dat maakt dat we succesvoller geld kunnen innen en tevens de risico’s beperkt kunnen houden dat er alsnog geld weglekt. In Italië vallen ze van hun stoel als ik de de relatiescan laat zien. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Het maakt onze positie ook sterker : het laat zien dat we de situatie uiterst serieus nemen. We hebben dan ook conservatoir beslag kunnen leggen op twee panden waardoor in ieder geval een deel van de belastingschuld kan worden geïnd.  In Duitsland, waar ik voor een andere zaak werk, hebben de rapportages hetzelfde effect: men ziet direct hoe men het kan inzetten om de eigen doelen te bereiken. Als je het mij vraagt, zou de aanvraag voor een rapportage van iCOV standaard moeten plaatsvinden. Al die gegevens zijn binnen handbereik en juridisch gezien is het gebruik ervan helemaal afgedekt; ik kan echt niet bedenken waarom iemand iCOV níet zou willen bevragen.”

Lees ook

IN DE PERS

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV. Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV rapportages worden op verschillende manieren gebruikt in de rechtszaal, veelal in fraude -en witwaszaken. Het OM gebruikt de rapportages ook in ontnemingszaken. Uit de rapportages blijkt vaak dat er bij een crimineel meer ‘te halen’ valt, dan in het in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Lees verder