Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen

Een man van middelbare leeftijd zette via een ‘uitzendbureau’ werknemers uit Oost-Europa in onder meer Duitsland aan het werk, zonder daarvoor de benodigde afdrachten te doen. De man werd verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte en moest voor de rechter verschijnen. Zijn vrouw had nauwelijks inkomsten, maar desondanks twaalf panden in haar bezit. De vraag was: kon er beslag worden belegd op een of meer bezittingen van de vrouw?

In eerste aanleg wordt de vrouw vrijgesproken van fraude waardoor een deelbeslag opgeheven moest worden. Voor het leggen van een ander beslag heeft de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) een beslissende rol gespeeld. Daaruit bleek namelijk dat de vrouw eigenaar was (geweest) van 12 panden, ondanks het feit dat ze officieel nauwelijks inkomsten had. Opvallend was bovendien dat er een flinke periode tussen de aankoop van een pand en de daadwerkelijke inschrijving in het Kadaster zat. Ook was een aantal hypotheken binnen korte tijd volledig afgelost. Deze informatie is normaliter niet zichtbaar in de bestanden via het Kadaster. Daarnaast kwam uit de rapportage naar voren dat er een rechtspersoon was opgericht die niet bij de de Kamer van Koophandel was geregistreerd. Met een relatieschema van iCOV zijn snel de onderlinge verbanden tussen diverse personen zichtbaar gemaakt. De iCOV-informatie bood voldoende gronden voor de zaaksofficier om in hoger beroep toch beslag te leggen op de bezittingen van de vrouw ter waarde van ruim 1,5 miljoen. Het hof heeft het beslag toegewezen.” Vermogenstraceerder OM.

Lees ook

IN DE PERS

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV. Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV rapportages worden op verschillende manieren gebruikt in de rechtszaal, veelal in fraude -en witwaszaken. Het OM gebruikt de rapportages ook in ontnemingszaken. Uit de rapportages blijkt vaak dat er bij een crimineel meer ‘te halen’ valt, dan in het in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Lees verder