Twaalf panden en een beslag van 1,5 miljoen

Een man van middelbare leeftijd zette via een ‘uitzendbureau’ werknemers uit Oost-Europa in onder meer Duitsland aan het werk, zonder daarvoor de benodigde afdrachten te doen. De man werd verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte en moest voor de rechter verschijnen. Zijn vrouw had nauwelijks inkomsten, maar desondanks twaalf panden in haar bezit. De vraag was: kon er beslag worden belegd op een of meer bezittingen van de vrouw?

In eerste aanleg wordt de vrouw vrijgesproken van fraude waardoor een deelbeslag opgeheven moest worden. Voor het leggen van een ander beslag heeft de iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) een beslissende rol gespeeld. Daaruit bleek namelijk dat de vrouw eigenaar was (geweest) van 12 panden, ondanks het feit dat ze officieel nauwelijks inkomsten had. Opvallend was bovendien dat er een flinke periode tussen de aankoop van een pand en de daadwerkelijke inschrijving in het Kadaster zat. Ook was een aantal hypotheken binnen korte tijd volledig afgelost. Deze informatie is normaliter niet zichtbaar in de bestanden via het Kadaster. Daarnaast kwam uit de rapportage naar voren dat er een rechtspersoon was opgericht die niet bij de de Kamer van Koophandel was geregistreerd. Met een relatieschema van iCOV zijn snel de onderlinge verbanden tussen diverse personen zichtbaar gemaakt. De iCOV-informatie bood voldoende gronden voor de zaaksofficier om in hoger beroep toch beslag te leggen op de bezittingen van de vrouw ter waarde van ruim 1,5 miljoen. Het hof heeft het beslag toegewezen.” Vermogenstraceerder OM.

Lees ook

IN DE PERS

“Boeven vangen volgens de regels van het spel”

Gees Grootscholten, het hoofd van iCOV, is recent geïnterviewd door het online magazine Secondant, van het het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. In de rubriek 'Vijf vragen aan' gaat ze nader in op haar werkzaamheden en beweegredenen.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

iCOV in de rechtspraak

Rapportages van iCOV worden regelmatig gebruikt voor de bewijsvoering in een rechtszaal. Een overzicht van de meest spraakmakende zaken.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Sushi-keten in de knoei

Een bekende sushi-keten blijkt te frauderen met kassasystemen. Maar om de omvang van de fraude goed in kaart te brengen, moet eerst de (bewust) onduidelijke organisatiestructuur in beeld worden gebracht. Daar helpt iCOV bij.

Lees verder