10 jaar voor Brabantse drugsbende

 

Een drugsbende uit Brabant is maart 2018 veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 10 jaar. De vier mannen zijn onder meer schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van en de handel in harddrugs.

De vier mannen waren de spil in een groot drugsnetwerk dat opereerde vanuit een verhuurbedrijf in Best. Volgens het Openbaar Ministerie was het bedrijf een plek waar aanbieders en kopers van synthetische drugs elkaar ontmoetten en deals sloten. “Een marktplaats waar crimineel Nederland aan elkaar werd gekoppeld”, noemde de officier van justitie het. De verdachten werden maandenlang afgeluisterd. In 2016 werden ze opgepakt bij een grootscheepse actie waarbij 1500 opsporingsambtenaren honderd panden zijn binnen gevallen. iCOV heeft op diverse manieren bijgedragen aan het opsporingsonderzoek en aan de ‘Klapdag’ zelf, onder meer door op verzoek van het team relatiescans samen te stellen waardoor het netwerk van voornoemde de heren in kaart kon worden gebracht. Ook is op voorhand een groot aantal zogenaamde iRVI’s (iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen) opgesteld, zodat er voor de Klapdag een goed beeld was van de verschillende vermogenscomponenten van de verdachten en andere personen die een zakelijke relatie met het verhuurbedrijf leken te hebben.

Lees ook

IN DE PERS

“Boeven vangen volgens de regels van het spel”

Gees Grootscholten, het hoofd van iCOV, is recent geïnterviewd door het online magazine Secondant, van het het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. In de rubriek 'Vijf vragen aan' gaat ze nader in op haar werkzaamheden en beweegredenen.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

iCOV in de rechtspraak

Rapportages van iCOV worden regelmatig gebruikt voor de bewijsvoering in een rechtszaal. Een overzicht van de meest spraakmakende zaken.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Sushi-keten in de knoei

Een bekende sushi-keten blijkt te frauderen met kassasystemen. Maar om de omvang van de fraude goed in kaart te brengen, moet eerst de (bewust) onduidelijke organisatiestructuur in beeld worden gebracht. Daar helpt iCOV bij.

Lees verder