In de pers

iCOV in het Financieel Dagblad

In Nederland wordt jaarlijks 12.8 miljard euro witgewassen. Nederland ‘profiteert’ vooral van binnenlands verkregen crimineel vermogen. Dit blijkt uit een onderzoek door hoogleraar Brigitte Unger economie (verbonden aan de universiteit Utrecht). iCOV heeft dit onderzoek gefaciliteerd en in het Financieel Dagblad licht ze toe hoe ze tot haar resultaten is gekomen.

Klik hier voor het artikel
IN DE PERS

iCOV in het nieuws

In Nederland wordt jaarlijks zo'n 12,8 miljard euro witgewassen. Dit blijkt uit een onderzoek van prof. dr. Unger dat de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen heeft gefaciliteerd. Het onderzoek is veelvuldig in het nieuws.

‘Boeven vangen volgens de regels van het spel’

Gees Grootscholten is recent geïnterviewd door het magazine Secondant, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In dat artikel gaat ze in op haar beweegredenen en wat ze met iCOV wil bereiken.

Lees meer

Prof. Dr. Unger over iCOV

Prof. dr. Brigitte Unger (hoogleraar economie van de publieke sector van de Universiteit Utrecht) heeft iCOV recent positief besproken in de vaste kamercommissie van Veiligheid & Justitie over de aard, omvang en aanpak van ondermijning. Ze noemt iCOV een internationaal rolmodel als het gaat om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de aanbestedingen van criminelen.

iCOV in Politievakblad Blauw

Gees Grootscholten (hoofd iCOV, van het Openbaar Ministerie) en Curd Brenninkmeijer (voormalig MT-lid iCOV, van de Politie) bespreken in Politievakblad Blauw hoe zij opsporingsmedewerkers helpen bij het verkrijgen van inzicht en overzicht in het crimineel vermogen van een of meer subjecten.

iCOV in vakblad OM

iCOV brengt crimineel en onverklaarbaar vermogen in kaart. Daarmee zijn criminele netwerken of financieel-economische activiteiten eerder bloot te leggen. Hoofd iCOV Gees Grootscholten: “Opsporingsinstanties kunnen zo sneller beschikken over informatie over de financiële handel en wandel van verdachten. En kan crimineel verkregen geld eerder worden afgepakt.”

Wetenschappelijke Raad over iCOV

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 2016 een rapport gepresenteerd over de toepassing van big data door de overheid. iCOV staat ook in dit rapport opgenomen en wordt daarin een organisatie genoemd die zorgvuldig binnen het huidige wettelijke kader opereert.

Lees hier het volledige rapport