In de pers

IN DE PERS

Maatregelen Coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) werkt iCOV momenteel met een minimale personeelsbezetting. We doen ons uiterste best de aanvragen van onze producten zo goed en snel mogelijk te behandelen, zodat het belangrijke werk dat onze samenwerkingspartners verrichten hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV leverde onlangs een bijdrage aan de veroordeling van twee kopstukken van een spraakmakend Haags witwasnetwerk. De hoofdverdachte en medeverdachte kregen respectievelijk 5 jaar en 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro.

Lees verder
IN DE PERS

Grapperhaus op bezoek

Minister Grapperhaus van J&V was woensdag 8 januari jl op werkbezoek bij iCOV. Hij heeft zich onder meer laten informeren over de werkwijze van iCOV. Hierbij is ingezoomd op de mogelijkheden en beperkingen van informatie-uitwisseling.

Lees verder

‘Boeven vangen volgens de regels van het spel’

Gees Grootscholten is recent geïnterviewd door het magazine Secondant, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In dat artikel gaat ze in op haar beweegredenen en wat ze met iCOV wil bereiken.

Lees meer

Prof. Dr. Unger over iCOV

Prof. dr. Brigitte Unger (hoogleraar economie van de publieke sector van de Universiteit Utrecht) heeft iCOV recent positief besproken in de vaste kamercommissie van Veiligheid & Justitie over de aard, omvang en aanpak van ondermijning. Ze noemt iCOV een internationaal rolmodel als het gaat om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de aanbestedingen van criminelen.

iCOV in Politievakblad Blauw

Gees Grootscholten (hoofd iCOV, van het Openbaar Ministerie) en Curd Brenninkmeijer (voormalig MT-lid iCOV, van de Politie) bespreken in Politievakblad Blauw hoe zij opsporingsmedewerkers helpen bij het verkrijgen van inzicht en overzicht in het crimineel vermogen van een of meer subjecten.

iCOV in vakblad OM

iCOV brengt crimineel en onverklaarbaar vermogen in kaart. Daarmee zijn criminele netwerken of financieel-economische activiteiten eerder bloot te leggen. Hoofd iCOV Gees Grootscholten: “Opsporingsinstanties kunnen zo sneller beschikken over informatie over de financiële handel en wandel van verdachten. En kan crimineel verkregen geld eerder worden afgepakt.”

Wetenschappelijke Raad over iCOV

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 2016 een rapport gepresenteerd over de toepassing van big data door de overheid. iCOV staat ook in dit rapport opgenomen en wordt daarin een organisatie genoemd die zorgvuldig binnen het huidige wettelijke kader opereert.

Lees hier het volledige rapport