In de pers

IN DE PERS

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV. Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV rapportages worden op verschillende manieren gebruikt in de rechtszaal, veelal in fraude -en witwaszaken. Het OM gebruikt de rapportages ook in ontnemingszaken. Uit de rapportages blijkt vaak dat er bij een crimineel meer ‘te halen’ valt, dan in het in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Lees verder

Unger en iCOV in het nieuws

Het onderzoek van prof. dr. Unger over witwassen is veelvuldig in het nieuws. Uit haar onderzoek, dat iCOV heeft gefaciliteerd, blijkt dat er jaarlijks 12,8 miljard euro wordt witgewassen in Nederland. Het merendeel van het geld (8 miljard euro) is afkomstig van binnenlandse criminele activiteiten, bijvoorbeeld drugshandel en fraude. Door de methode die de hoogleraar en haar onderzoeksteam heeft gebruikt is het bedrag aan wit te wassen geld veel nauwkeuriger te schatten.

Het onderzoek werd als eerste in het Financieel Dagblad gepubliceerd. De journalisten van het artikel hebben daarna in een podcast van BNR nog achtergronden over de strijd tegen witwassen toegelicht.
Daarnaast hebben het NRC, het AD en Nu.nl aandacht besteed aan het onderzoek

‘Boeven vangen volgens de regels van het spel’

Gees Grootscholten is recent geïnterviewd door het magazine Secondant, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In dat artikel gaat ze in op haar beweegredenen en wat ze met iCOV wil bereiken.

Lees meer

Prof. Dr. Unger over iCOV

Prof. dr. Brigitte Unger (hoogleraar economie van de publieke sector van de Universiteit Utrecht) heeft iCOV recent positief besproken in de vaste kamercommissie van Veiligheid & Justitie over de aard, omvang en aanpak van ondermijning. Ze noemt iCOV een internationaal rolmodel als het gaat om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de aanbestedingen van criminelen.

iCOV in Politievakblad Blauw

Gees Grootscholten (hoofd iCOV, van het Openbaar Ministerie) en Curd Brenninkmeijer (voormalig MT-lid iCOV, van de Politie) bespreken in Politievakblad Blauw hoe zij opsporingsmedewerkers helpen bij het verkrijgen van inzicht en overzicht in het crimineel vermogen van een of meer subjecten.

iCOV in vakblad OM

iCOV brengt crimineel en onverklaarbaar vermogen in kaart. Daarmee zijn criminele netwerken of financieel-economische activiteiten eerder bloot te leggen. Hoofd iCOV Gees Grootscholten: “Opsporingsinstanties kunnen zo sneller beschikken over informatie over de financiële handel en wandel van verdachten. En kan crimineel verkregen geld eerder worden afgepakt.”

Wetenschappelijke Raad over iCOV

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 2016 een rapport gepresenteerd over de toepassing van big data door de overheid. iCOV staat ook in dit rapport opgenomen en wordt daarin een organisatie genoemd die zorgvuldig binnen het huidige wettelijke kader opereert.

Lees hier het volledige rapport