iCOV, infobox voor Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

IN DE PERS

Stijn van den Broek benoemd tot Hoofd iCOV

Stijn van den Broek is per 1 juni 2021 door het Opdrachtgeversoverleg (OGO) benoemd als Hoofd iCOV. Stijn volgt hiermee Gees Grootscholten op die deze functie vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband (2013) vervulde.

Lees verder
IN DE PRAKTIJK

Tonnen terug naar de schatkist

Een ondernemersfamilie uit de Randstad wist hun vermogen jarenlang buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Totdat iCOV de historische data van de Kamer van Koophandel van deze familie eens goed onder de loep nam.

Lees verder
IN DE PERS

iCOV in de rechtszaal

iCOV rapportages worden op verschillende manieren gebruikt in de rechtszaal, veelal in fraude -en witwaszaken. Het OM gebruikt de rapportages ook in ontnemingszaken. Uit de rapportages blijkt vaak dat er bij een crimineel meer ‘te halen’ valt, dan in het in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Lees verder

Podcast iCOV

iCOV heeft een podcast laten maken naar aanleiding van het seminar dat zij heeft georganiseerd in november 2019. Het gaat om een serie gesprekken waarbij per aflevering dieper wordt ingegaan op bepaalde facetten van iCOV. Denk hierbij aan de bestrijding van ondermijning, de mogelijkheden van big data, vernieuwende wetgeving en afpakken van crimineel vermogen.

Klik hier om naar de podcast te gaan

Ondermijning

Ondermijning -invloed van criminelen op de reguliere maatschappij- is een steeds groter wordend probleem. Door criminelen hun broodwinning, en daarmee hun leefstijl en status, af te pakken neemt hun invloed af. Dat kan er weer voor zorgen dat het vertrouwen van burgers in ons economisch en politiek stelsel wordt hersteld, of niet verder wordt aangetast. Politie, justitie, gemeentes, de Belastingdienst en vele andere instanties werken al sinds jaar en dag samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Recent heeft het ministerie van J&V 100 miljoen euro uitgetrokken om de strijd met deze serieuze bedreiging van de samenleving aan te gaan.

Witwassen via vastgoed

Een van de meest voorkomende manieren om geld wit te wassen, is via de handel en het bezit van vastgoed. Vaak vindt eerst versluiering van de herkomst van het geld plaats. Er wordt bijvoorbeeld een bedrijf opgericht op de Britse Maagdeneilanden, waarna dit bedrijf geld 'leent' aan iemand in Nederland om de panden mee aan te kopen. Maar ook een zogenaamde A-B-C-transactie komt veel voor. Daarbij wordt een pand binnen korte tijd - vaak binnen één dag - tweemaal verkocht en vinden er grote waardesprongen plaats. iCOV levert rapportages die laten zien in welk geografisch gebied (in Nederland) er risico-indicatoren voor witwassen via vastgoed te vinden zijn.

Zwart geld

Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Iedereen heeft het recht om legale wegen te bewandelen om zo min mogelijk belasting te betalen. Maar bewust de regels overtreden om minder belasting te betalen, is strafbaar. Helemaal als dit vermogen is opgebouwd met criminele activiteiten. De bestrijding van belastingontduiking is dan ook permanent een speerpunt van de Belastingdienst. iCOV helpt daarbij met rapportages die inzichten geven in 'verborgen' geldstromen of andere vermogenscomponenten. Met deze rapportages in de hand kan de Belastingdienst alsnog de misgelopen vorderingen innen.

iCOV in het kort

Meer weten over iCOV? En vijf minuten tijd over? Klik dan op onderstaande link voor een animatievideo over de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

Klik hier voor de video

Samenwerkingsverband

De infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Rijksrecherche, de Financial Intelligence Unit, bijzondere opsporingsinstanties van ILT, NVWA en ISZW. Daarnaast nemen de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument en Markt deel.

Doelen

iCOV stelt rapportages samen op basis van data. Met deze rapportages kunnen de samenwerkende partijen crimineel geld traceren, witwassen bestrijden, belastingontduiking tegengaan of vroegtijdig ingrijpen bij misstanden op financieel gebied. Ook dragen de rapportages van iCOV bij aan het houden van efficiënt markttoezicht. Op die manier vloeit geld dat de samenleving toebehoort niet weg richting bijvoorbeeld belastingparadijzen.

Rapportages

De partners in het samenwerkingsverband vragen bij iCOV rapportages aan die hen helpen in het dagelijks werk. Denk hierbij aan een rapportage die inzichten geeft in de vermogen- en inkomenscomponenten van een of meer personen of bedrijven. Of een rapportage die het netwerk van een of meer personen laat zien. iCOV kan alleen rapportages samenstellen op verzoek van een van de partners. Dit gebeurt bovendien onder strikte juridische voorwaarden.

Terugblik 2019

Meer weten over de activiteiten van iCOV in 2019? Lees dan onze Terugblik

Klik hier

English explanimation

For our English speaking viewers we have uploaded an English version of our explanatory animation. This so called explanimation is also English subtiteld. This short movie (almost 4 minutes long) explaines in rough outlines how we work and for whom we are working. If you are interested in more detailed information we advise you to get into contact with iCOV so we can discuss with you first hand what our way of working entails. Hope to hear from you soon.

Watch our short movie here